De Watertoren - Logo
De Watertoren

WATERTOREN BONEPUT

WATERTOREN?Een watertoren is in feite niet meer dan een groot waterreservoir op hoge poten. Watertorens werden vroeger gebouwd voor de opslag van water enerzijds en om de waterdruk te regelen anderzijds. Watertorens bestaan in allerlei vormen en maten. Ze bevinden zich meestal op een hoger gelegen punt in het landschap want hoe hoger de toren en hoe meer water hij bevat, hoe groter de druk.Het ontginnen van het grondwater, de zogenaamde productie, gebeurt dus niet in een watertoren zelf maar in een apart pompgebouw van waaruit het water wordt gestuurd naar de watertoren. Door de ontwikkeling van moderne technieken wordt de functie van een watertoren steeds vaker overbodig en worden dus steeds meer torens uit gebruik genomen.De Franse vertaling van 'watertoren' is 'château d'eau', letterlijk: waterkasteel.


WATERTOREN BONEPUTDe watertoren van Bree ligt in stadspark "de Boneput", een gebied dat zich 18 meter boven het stadscentrum van Bree bevindt. De toren werd tussen 1938 en 1940 gebouwd en werd destijds met drinkwater gevoed vanuit het pompgebouw aan de Opitterkiezel dat in dezelfde periode werd gebouwd.Deze watertoren heeft een betonnen waterreservoir van 10 meter diameter met een inhoud van 325 m³ (voor 325.000 liter of 325 ton water) gedragen door 8 kolommen. De dakrand bevindt zich op 21,70 meter hoogte boven de grond.De toren is sinds lange tijd niet meer in gebruik voor drinkwaterdistributie en werd in 2000 aangekocht door de stad Bree die het gebouw op haar beurt in 2019 verkocht aan een privé-partij i.f.v. een herbestemming.

NMDWIn 1913 werd de Nationale Maatschappij der Waterleidingen (NMDW) opgericht, met als taak de watervoorziening uit te bouwen in landelijke gebieden. Na de staatshervorming van 1980 werd de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep) de opvolger van de NMDW voor het Vlaams Gewest.De naam van de toenmalige watermaatschappij (NMDW) is nog duidelijk zichtbaar boven de toegangsdeur.
VIRTUAL TOURHet gebouw is niet toegankelijk voor publiek maar wel virtueel te bezoeken via deze link: beklim de toren, wandel rond in het waterreservoir en beleef het panoramisch uitzicht vanop het dak.
ART DECODe watertoren is erg vervuild en verweerd maar bevindt zich nog in de originele staat. Het is een typisch voorbeeld van zogenaamde ‘interbellum-architectuur’: gele bakstenen met dieperliggende lintvoegen, sterk geaccentueerde lijnstructuur over het gehele gebouw, afgeronde cilindrische partijen die de voorgevel markeren,…

TOEKOMSTDe watertoren zal in 2021 volledig gerestaureerd en herbestemd worden.

LINKSLigging watertoren

Watertorenstraat 16, 3960 BreeOntwerper herbestemming

Architectenbureau Kanaal ZuidFotografie

Seppe Kuppens Media

© 2020 - deWatertoren.be