Home


DE WATERTOREN


HERBESTEMMEN VAN ONROEREND ERFGOED MET KARAKTER
*** website in opbouw ***
Het belang van erfgoed wordt door een maatschappij bepaald en gedragen. Met andere woorden, de term erfgoed wordt toegekend aan zaken die mensen waarderen, zich mee identificeren en willen bewaren voor toekomstige generaties.
Vele oude bouwwerken met historische of culturele waarde staan te wachten op een nieuwe toekomst. De uitdaging bestaat erin om deze gebouwen in te zetten voor hedendaagse gebruiken zonder de ziel van het gebouw aan te tasten. Deze vergeten pareltjes krijgen op die manier een tweede leven. De nieuwe (tijdelijke of permanente) invulling / herbestemming kan zeker, indien goed uitgevoerd, een meerwaarde betekenen voor de architectuur van het gebouw.
Heeft u een specifieke vraag over de herbestemming van watertorens, en bij uitbreiding (industrieel) onroerend erfgoed en denkt u dat wij u, vanuit onze jarenlange ervaring m.b.t. restauraties en herbestemmingen, van dienst kunnen zijn? Gebruik het invulformulier om ons te contacteren.
Wij zoeken samen met u naar de geschikte herbestemming en de beste restauratieopties. 
 
 

© 2019 - deWatertoren.be